Conny Engstrand

Allmän affärsjuridik, konkurser och annan obeståndsrätt, arbetsrätt, brottmål, fastighetsrätt (framför allt hyresjuridik) samt tvistemålsprocesser i allmän domstol och skiljenämnder.

Conny förordnas löpande som konkursförvaltare av domstolarna i Gävle och Uppsala.

Delägare i Strandahl advokater sedan 2020.
Nordström Advokater, 2002–2020
Tingstjänstgöring vid Gävle tingsrätt, 2000–2002
Skattemyndigheten, 1988–2000

Jur kand, Uppsala Universitet, 2000

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2006.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn och Älvkarleby.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00

Älvkarleby

Besöksadress:

Laxön 21


026-65 64 00