Johanna Dahlin

Fastighetsrätt, tvistemålsprocesser i domstol och skiljenämnder samt allmän affärsjuridisk rådgivning.

Delägare i Strandahl Advokater sedan 2020.
Nordström Advokater, 2019–2020
Advokatfirman Andersson & Öberg, 2016–2018
Regeringskansliet, 2014–2015
Lantmäteriet, Sektionen för fastighetsrätt, 2009–2016
Ahlford Advokatbyrå, 2008–2009
Tingstjänstgöring vid Nacka tingsrätt, 2006–2008

Jur kand, Uppsala universitet, 2005

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn och Älvkarleby.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00

Älvkarleby

Besöksadress:

Laxön 21


026-65 64 00